Chào mừng đến Binh’s Archive 👋

  • Mình tên là Bình. Mình là một Maker đến từ Hải Phòng, Việt Nam 🇻🇳.
  • Đây là một trang Archive những dự án cá nhân của mình.
  • Nếu các bạn muốn liên hệ với mình, cứ thoải mái bắt chuyện qua những kênh bên dưới nhé.

Memory Catalog

Memory Catalog: Lưu giữ kí ức cùng nhau

tháng 5 27, 2022 · 4 phút · Phạm Tuấn Bình